SİRKÜLER

Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı

Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile E-Defterlerin oluşturulma, imzalanma ve yükleme süreleri uzatılmıştır.

TÜFE endeksli anüite Devlet tahvillerinden doğan kazançlarda vergilendirme

TÜFE endeksli anüite Devlet tahvillerinden doğan kazançlarda vergilendirme

TÜFE endeksli anüite Devlet tahvillerinden doğan kazançlarda vergilendirilmesi hakkında tebliğ çıkarılmıştır...

Kesin Mizan Bildirimi kalktı

Kesin Mizan Bildirimi kalktı

Kesin Mizan Bildirimleri Hakkında ve bildirimin gönderilmesinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

292 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlanmıştır

292 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlanmıştır

Genç girişimcilerde kazanç istisnası. Ülkemizin girişken ve bir o kadar çekinen gençler için girişimci kazanç istisnası yayınlanmıştır.

Geçici Vergi Beyannamesi eki hakkında

Geçici Vergi Beyannamesi eki hakkında

Gelir İdaresi Başkanlığı Web Sitesinin Duyurular kısmında E-Fatura bilgilerinin, Geçici Vergi Beyanname ekinde yer alan fatura açıklamaları kısmına yazılmayacağını duyurmuştur.