HABERLER

TMS’lerde Yapılan Değişiklikler

TMS’lerde Yapılan Değişiklikler

Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’ne İlişkin Değişiklikler Kredi Sözleşmesi Şartları İçeren Uzun Vadeli Yükümlülükler TMS 1’e İlişkin Değişiklikler Satış ve Geri Kirala İşlemindeki Kira Yükümlülüğü TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler

Uluslararası Standartlarla Uyumlu Kalite Yönetim Standartlarının Yayımlanması

Uluslararası Standartlarla Uyumlu Kalite Yönetim Standartlarının Yayımlanması

https://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/KKS/KaliteYonetimStandardi.pdf

geleneksel iftarımız

geleneksel iftarımız

geleneksel iftar yemeğimizi ismmmo bşk yrd. Sayın Erol Demirel ve denetim kurulu bşk. sayın Nadir Güneş ve odamızın diğer kıymetli bölge temsilcileri ve dostlarımızla beraber güzel bir akşamda ve güzel bir mekanda hoş ve bol sohbetle gerçekleştirdik.

http://eybis.kgk.gov.tr/ui/MuafiyetLogin.aspx

http://eybis.kgk.gov.tr/ui/MuafiyetLogin.aspx

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANS BELGESİNE SAHİP OLANLAR İLE LİSANS BELGESİNİ ALMAYA HAK KAZANANLAR İÇİN "SINAV MUAFİYETİ"

6736 yapılandırma kanunu başvuru süresi uzatıldı

6736 yapılandırma kanunu başvuru süresi uzatıldı

1-03/07/2016 tarihli ve 6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunda yer alan başvuru süreleri kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkarı ile 6 ncı maddesi hükme saklı kalmak üzere , kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25/11/2016 tarihine (bu tarih dahil) uzatılmıştır. 2- 6736 sayılı kanunun 4 ncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi kanunun yayımlandığı 19/08/2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31/10/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir uzatılmıştır.

bağımsız denetimin kapsamı ve bağımsız denetim yaptırmamanın sonuçları

bağımsız denetimin kapsamı ve bağımsız denetim yaptırmamanın sonuçları

bağımsız denetimin kapsamı ve bağımsız denetim yaptırmamanın sonuçları

KAMU GÖZETİM KURUMU

KAMU GÖZETİM KURUMU

http://www.kgk.gov.tr/

Ülkemizdeki Bağımsız Denetim Sistemine Eşdeğerlilik Verilmesine İlişkin   2016/1223 (EU) sayılı Avrupa Birliği Komisyonu Kararı

Ülkemizdeki Bağımsız Denetim Sistemine Eşdeğerlilik Verilmesine İlişkin 2016/1223 (EU) sayılı Avrupa Birliği Komisyonu Kararı

Ülkemizdeki Bağımsız Denetim Sistemine Eşdeğerlilik Verilmesine İlişkin 2016/1223 (EU) sayılı Avrupa Birliği Komisyonu Kararı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

Kanun No : 6736 RESMİ GAZETE TARİHİ RESMİ GAZETE NO : 29806 19/08/2016

KGK DENETİM ŞİRKETLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

KGK DENETİM ŞİRKETLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Kurumumuzun düzenlemiş olduğu Bağımsız Denetim Kuruluşlar bilgilendirme toplantısına ait sunumlar yayınlanmıştır...

IFAC Küresel SMP Anketi: 2015 Sonuçları

IFAC Küresel SMP Anketi: 2015 Sonuçları

015 IFAC Küresel SMP Anketi'nde, küçük ve orta büyüklükteki muhasebe firmalarındaki (SMP'ler) muhasebe meslek mensuplarının, karşı karşıya kaldıkları güçlükler, sundukları danışmanlık hizmetleri ve gerçekleşen 2015 yılı ve 2016 yılına ilişkin öngörülen gelirleri sorulmuştur.

BEŞ KİŞİ ÇALIŞTIRANIN ÜCRETİ BANKADAN ÖDENECEK

BEŞ KİŞİ ÇALIŞTIRANIN ÜCRETİ BANKADAN ÖDENECEK

ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

TMS Taksonomisi Hakkında Duyuru

TMS Taksonomisi Hakkında Duyuru

Ülkemizde TMS’ye uygun finansal tabloların (dipnotlar hariç) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili (XBRL - eXtensible Business Reporting Language) formatında analize uygun şekilde kullanıcılarla paylaşılmasını sağlamak üzere Kurumumuz tarafından 660 sayılı KHK’nın 9 uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak geliştirilen 2016 TMS Taksonomisi 2/6/2016 tarihli ve 30 sayılı Kurul kararıyla onaylanarak internet sitemizde yayımlanmasına karar verilmiştir

kosgeb destekleri

kosgeb destekleri

KOSGEB 300 Milyon TL’lik destek için, bütün illerde bilgilendirme toplantıları düzenleyerek, KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek programı başvurusu için işletmelere başvuru süreçlerini anlatıyor.

BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETLERİNE BİR YETKİ DAHA

BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETLERİNE BİR YETKİ DAHA

finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin sermaye arttırım raporlarının bankalarda bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlarda görevli yeminli mali müşavirler veya serbest muhasebeci mali müşavirler yerine 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat çerçevesinde, şirketlerde bağımsız denetim yapma yetkisini haiz kuruluşlarda görevli bağımsız denetçiler tarafından onaylanması zorunludur.”

Son değişikliklerin ardından TTK’daki yeni hükümler

Son değişikliklerin ardından TTK’daki yeni hükümler

Yeni TTK, çok tartışıldı ve şiddetle eleştirildi. Sonuçta, pek çok madde radikal değişime uğradı.

DENETÇİNİN SEÇİLME VAKTİ..

DENETÇİNİN SEÇİLME VAKTİ..

KAMU GÖZETİM KURUMU denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesinin şart olduğu belirtilmiştir.

BAĞIMSIZ DENETİMİN KAPSAMI GENİŞLİYOR

BAĞIMSIZ DENETİMİN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Aktif toplamı 35 milyon TL, yıllık net satışı 70 milyon TL, çalışan sayısı en az 175… Bu şartlardan ikisini üst üste iki yıl yerine getiren şirket, bağımsız denetime tabi olacak