Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması

Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak SınıflandırılmasıYükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması (TMS 1’de Yapılan Değişiklikler) 12 Mart 2020 Tarihli ve 31066 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), Uluslararası Muhasebe Standardı 1 Finansal Tabloların Sunuluşu’nda (UMS 1) yer alan, yükümlülüklerin kısa veya uzun vadeli olarak sınıflandırılmasına ilişkin hükümlerin daha açıklayıcı hale getirilmesi amacıyla 23 Ocak 2020 tarihinde “Classification of Liabilities as Current or Non-current - Amendments to IAS 1 (Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması UMS 1’de Yapılan Değişiklikler)”i yayımlamıştır.Bu değişikliğin temel amacı, yükümlülüklerin finansal durum tablosundaki sunumuna ilişkin hükümlerin açıklanması amacıyla UMS 1’de değişikliklerin yapılmasıdır. Bu çerçevede temel olarak işletmenin en az on iki ay sonraya erteleyebildiği yükümlülüklerin uzun vadeli olarak sınıflandırılmasına ilişkin ek açıklamalar getirilmiş ve yükümlülüklerin sınıflandırılmasıyla ilgili diğer hususlara açıklık getirilmiştir. Bu kapsamda, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyum sağlanmasını teminen söz konusu değişiklik, Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması (TMS 1’de Yapılan Değişiklikler) başlığıyla 12 Mart 2020 Tarihli ve 31066 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.TMS 1’de yapılan değişiklikler temel olarak aşağıdaki hususları ele almaktadır:•      Yükümlülüklerin sınıflandırılmasında işletmenin yükümlülüğü erteleme hakkının raporlama dönemi sonunda mevcut olması gerektiği hususunun açıklanması.•      İşletmenin yükümlülüğü erteleme hakkını kullanmasına ilişkin işletme yönetiminin beklenti ve amaçlarının, yükümlülüğün uzun vadeli olarak sınıflandırılmasını etkilemeyeceğinin açıklanması.•      İşletmenin borçlanma koşullarının söz konusu sınıflandırmayı nasıl etkileyeceğinin açıklanması.•      İşletmenin kendi özkaynak araçlarıyla ödeyebileceği yükümlülüklerin sınıflandırılmasına ilişkin hükümlerin açıklanması.Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması (TMS 1’de Yapılan Değişiklikler), 1 Ocak 2022 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacak olmakla birlikte erken uygulamaya da izin verilmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması (TMS 1’de Yapılan Değişiklikler)’e ulaşmak için tıklayınız