Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), Finansal Tablolara ve TFRS'lere göre sınıflandırılmış 2019 yılı Açıklamalı TFRS Taksonomisi

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), Finansal Tablolara ve TFRS'lere göre sınıflandırılmış 2019 yılı Açıklamalı TFRS Taksonomisini Türkçe olarak web sayfasında yayımlamıştır.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), Finansal Tablolara ve TFRS'lere göre sınıflandırılmış 2019 yılı Açıklamalı TFRS Taksonomisini Türkçe olarak web sayfasında yayımlamıştır.

2019 yılı Açıklamalı Türkçe TFRS Taksonomisine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/03/ifrs-taxonomy-2019-now-available-in-turkish-and-korean/