UFRS S1 Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler Taslak Metin

UFRS S1 Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler Taslak Metin
Başta iklim krizi olmak üzere çevreyle ilgili problemlerin çözümü ile sosyal konularda daha iyi koşulların sağlanmasında işletmelerin önemli bir rolle sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda yatırımcılar, kreditörler ve borç verenler dahil olmak üzere ile ilgili tüm taraflar işletmelerin çevre, sosyal ve yönetişim (ÇSY) gibi sürdürülebilirlik konularında yapacakları açıklamaları, işletmeye yönelik değerlendirmelerinde kullanacakları önemli bir kaynak olarak görmektedirler. Sürdürülebilirliğe ilişkin bilgiler özellikle işletme değerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Bu durum mevcut ve potansiyel yatırımcıların, borç verenlerin ve diğer kredi verenlerin uygun kararlar almak için sürdürülebilirlikle ilgili risklerin ve fırsatların etkileri hakkında yüksek kaliteli ve küresel olarak karşılaştırılabilir bilgilere olan ihtiyacını ve talebini gün geçtikçe arttırmaktadır.

Artan bu talebe yanıt olarak geçtiğimiz yıl Kasım ayında İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenen; 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında (COP26), Uluslararası Muhasebe Standartları Vakfı (IFRS Vakfı) tarafından Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulunun (ISSB) kurulduğu ilan edilmiştir. ISSB’nin kuruluş amacı sürdürülebilirlik bilgilerinin, finansal bilgilerle aynı titizlikte, kalitede ve küresel karşılaştırılabilirlikte üretilmesini sağlamaktır.

Bilindiği üzere IFRS Vakfı finansal tablolar için yüksek kaliteli, güvenilir ve küresel olarak karşılaştırılabilir finansal bilgi ihtiyacını; bünyesinde yer alan bir diğer kuruluş olan Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayımlanmış olan ve halihazırda Ülkemizin de içinde bulunduğu 140’dan fazla ülke tarafından uygulanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile sağlamaktadır. Benzer şekilde sürdürülebilirlik konularında ihtiyaç duyulan kaliteli, güvenilir ve karşılaştırılabilir bilgilerin ise ISSB tarafından yayımlanacak olan Uluslararası Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarıyla karşılanması amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ISSB 31 Mart 2021’de; “[Draft] IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information/ UFRS S1 -Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler (Taslak)” isimli taslak standardı yayımlamıştır.

ISSB tarafından yayımlanmış olan bu taslak standart hakkında Ülkemizdeki şirketlerin, kullanıcıların ve diğer tüm ilgililerin bilgi sahibi olması ve sürdürülebilirlik raporlamasına ilişkin farkındalık sağlaması amacıyla söz konusu standardın Türkçe versiyonu hazırlanmış ve ilgililerin erişimine açılmıştır.

UFRS S1 Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler (Taslak)’e ulaşmak için tıklayınız.

UFRS S1 Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler’in (Taslak) orijinal İngilizce versiyonuna ulaşmak için tıklayınız.
https://kgk.gov.tr/ContentAssignmentDetail/4872/UFRS-S1-Su%CC%88rdu%CC%88ru%CC%88lebilirlikle-I%CC%8...