Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı Kapsamında Sürdürülebilirlik Raporlamasına Tabi Olacak İşletmelerin Belirlenmesi

https://www.kgk.gov.tr/ContentAssignmentDetail/4938/Tu%CC%88rkiye-Su%CC%88rdu%CC%88ru%CC%88lebilirli...