TMS Taksonomisi Hakkında Duyuru

Ülkemizde XBRL formatında gerçekleştirilecek finansal raporlama ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Kurumumuz bünyesinde 2013 yılında çalışmalara başlanmıştır. Bu çerçevede, IASB tarafından geliştirilen IFRS Taksonomisinin çevirisini yapmak amacıyla IASB ile bir lisans anlaşması yapılmıştır. Bilahare TMS Taksonomisini oluşturmak üzere Kurumumuz bünyesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinden bir çalışma komisyonu teşkil edilmiştir. İlk aşamada, IFRS Taksonomisiyle birebir uyumlu taksonomi oluşturulmuş ve Ekim 2015’te IASB’nin internet sitesinde yayımlanmıştır (ulaşmak için tıklayınız). İkinci aşamada, finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılama düzeyini arttırmak üzere ilave kalemler (extension’lar) belirlenmiştir. Komisyon tarafından 2016 Mayıs ayında tamamlanan çalışma 2/6/2016 tarihinde Kurula sunulmuştur. 2016 TMS Taksonomisi, TMS’ye uygun finansal tablolarda sunulacak kalemlerin özelliklerinin ve birbirleriyle olan ilişkilerinin tanımlanması amacıyla yapılan bir sınıflama sistemidir. TMS Taksonomisi, finansal tabloların TMS’ye uyumlu olarak sunulmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kapsamda TMS Taksonomisinin içeriği oluşturulurken TMS’nin güncel halleri ve şirketlerce yayınlanan finansal tablolar dikkate alınarak finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaç duyabilecekleri tüm kalemlere yer verilmiştir. Diğer taraftan, TMS’nin finansal tablolarda ayrı bir kalem olarak sunulmasını zorunlu kıldığı kalemler dışında; bu Taksonomiyi kullanacak şirketlerin önemlilik arz etmemesi nedeniyle finansal tablo kullanıcılarının dikkatine sunulmasına ihtiyaç duymadıkları kalemlere elektronik ortamda sunacakları finansal tablolarda yer vermelerine gerek bulunmamaktadır. 2016 TMS Taksonomisi, bankacılık mevzuatına tabi kuruluşlar, sigortacılık mevzuatı kapsamında faaliyet göstermekte olan şirketler gibi tabi oldukları mevzuat gereği belirli bir finansal tablo formatı kullanan şirketler dışındaki TMS’yi uygulamakla yükümlü olan şirketlerin kullanımına uygun bir şekilde oluşturulmuştur. Bununla birlikte TMS Taksonomisi TMS’lerde yapılacak değişiklikler veya uygulamadan kaynaklanacak ihtiyaçlar doğrultusunda belirli periyotlarla güncellenecektir. TMS Taksonomisine ilişkin eleman tanımlamalarının yapıldığı şema dosyaları (xsd) ile bağlantı tabanı (linkbase) dosyalarına ve TMS Taksonomisinde tanımlanmış tüm kalemleri içerecek şekilde taksonomiye uygun olarak üretilmiş finansal tablolara aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TMS Taksonomi 2016.06.06
 [210000] Finansal Durum Tablosu
 [310000] Kar veya Zarar Tablosu
 
[310002] Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (Diğer Kapsamlı Gelir Vergi Sonrası, Tek Tablolu Sunum)
[310003] Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (Diğer Kapsamlı Gelir Vergi Öncesi, Tek Tablolu Sunum)
[410000] Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (Diğer Kapsamlı Gelir Vergi Sonrası)
[420000] Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (Diğer Kapsamlı Gelir Vergi Öncesi)
[510000] Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem) [520000] Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
[610000] Özkaynak Değişim Tablosu