TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028-1.pdf