TFRS’lerde Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflara İlişkin Değişiklikler

TFRS’lerde Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflara İlişkin Değişiklikler 11 Mayıs 2019 Tarih ve 30771 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Bilindiği üzere, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından Mart 2018’de yayımlanan ve Kurumumuz tarafından 27/10/2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak mevzuatımıza kazandırılan Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve (2018 Sürümü); varlık, yükümlülük, gelir ve gider gibi finansal tablo unsurlarına ilişkin tanımlarda kapsamlı değişiklikler yapmış ve finansal tablolara alma, finansal tablo dışı bırakma, ölçüm, sunum ve açıklama gibi hususlara açıklık getirmiştir.Bununla birlikte, IASB tarafından Standartlarda yer alan ilgili tanım, kavram ve atıfların Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve ile uyumlu olmasını teminen “Amendments to References to the Conceptual Framework in IFRS Standards” başlığıyla bir değişiklik metni yayımlanmış olup, söz konusu değişikliklerin mevzuatımıza kazandırılması amacıyla Kurumumuz tarafından hazırlanan “TFRS’lerde Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflara İlişkin Değişiklikler” 11 Mayıs 2019 tarih ve 30771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2020 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacaktır. İşletmelerin yapılan diğer tüm değişiklikleri erken uygulaması halinde erken uygulamaya izin verilmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.TFRS’lerde Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflara İlişkin Değişiklikler’e ulaşmak için tıklayınız.