TFRS 16 Kiralamalar ve Söz Konusu Standardın Diğer Standartlarda Yapmış Olduğu Değişiklikler

TFRS 16 Kiralamalar ve Söz Konusu Standardın Diğer Standartlarda Yapmış Olduğu Değişikliklere İlişkin Kurul Kararı 16 Nisan 2018 Tarihli ve 30393 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
Kiralama işlemlerinin finansal tablolara yansıtılmasında kullanılan mevcut Standart olan TMS 17 Kiralama İşlemleri, kiracıların, faaliyet kiralamalarından kaynaklanan varlık ve yükümlülüklerini finansal tablolarına yansıtmalarına ilişkin bir hüküm içermemektedir. Bu sebeple birçok yatırımcı ve analistin, bilanço dışı kalan bu kiralamalardan kaynaklanan varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolar üzerindeki etkisini görmek amacıyla kiracının finansal tablolarında raporlanan tutarlar üzerinde düzeltme yapması gerekmektedir. Ancak, eldeki kısıtlı bilgiler nedeniyle, yapılan düzeltmeler hatalı olabilmekte ve bu durum piyasalarda asimetrik ve yanlış bilginin oluşmasına sebep olabilmektedir.Söz konusu sorunları gidermek amacıyla Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, kiracının kiralamalardan kaynaklanan varlık ve yükümlülüklerini finansal tablolara almasını öngören bir muhasebeleştirme yaklaşımıyla UFRS 16 Kiralamalar’ı yayımlamıştır. Standart, kiralamaların finansal tablolara alınmasına, ölçümüne, sunumuna ve açıklanmasına ilişkin ilkeleri belirlemektedir.Kurumumuz tarafından UFRS 16 Kiralamalar’ın mevzuatımıza kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlanmış olup, TFRS 16 Kiralamalar ve söz konusu Standardın diğer Standartlarda yapmış olduğu değişiklikler (Ek D bölümü) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.TFRS 16 Kiralamalar, 1 Ocak 2019 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacaktır. Standardın ilk uygulama tarihinde veya öncesinde TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat’ı uygulayan işletmeler için erken uygulamaya izin verilmektedir. Erken uygulama halinde bu husus dipnotlarda açıklanır.
TFRS 16 Kiralamalar ve söz konusu Standardın diğer Standartlarda yapmış olduğu değişikliklere ulaşmak için tıklayınız.