ŞEFFAFLIK RAPORUNA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİN KONTROLÜNDE YAYGIN OLARAK KARŞILAŞILAN HUSUSLAR

https://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/Diger/Seffaflik_Raporuna_Iliskin_Yukumlulukler...