KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

 
     -Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması
     -KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
     -KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
     -KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,
amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/liste/3/destekler
 
 
 GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİDESTEKÜST LİMİTİ(TL)DESTEK ORANI (%)1.Bölge2., 3., 4. Bölgeler
  1. ve 6. Bölgeler
1Yurt İçi Fuar Desteği 45.000% 50% 60% 70
2Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000*
3Tanıtım Desteği 25.000
4Eşleştirme Desteği 30.000
5Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000
6Danışmanlık Desteği 22.500
7Eğitim Desteği 20.000
8Enerji Verimliliği Desteği 75.000
9Tasarım Desteği 22.500
10Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000**
11Belgelendirme Desteği 30.000**
12Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 30.000
13Bağımsız Denetim Desteği 15.000
14Gönüllü Uzmanlık Desteği 15.000
15Lojistik Desteği 40.000
 
(*)KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.
(**)TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.
  
 
1, 2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)
Destek Programı
Genel Destek Programı

Uygulama Esasları

Başvuru Formları
Genel Destek Programı Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Genel Destek Programı İşletme İzleme Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır.)
Genel Destek Programı Taahhütnamesi (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır.)
Genel Destek Programı Destek Ödeme Oluru 
Yurt içi Fuar Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Kosgeb Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurt İçi Fuar Listesi
Yurt içi Fuar Organizatör Kuruluş Başvurusu Ve Taahhütnamesi
Yurt içi Fuar Katılımcı Listesi
Yurt içi Fuar Desteği Ödeme Talep Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
 
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Yurt Dışı İş Gezisi Programı Uygulama Birilim Başvuru Formu
Yurt Dışı İş Gezisi Programı Meslek Kuruluşu Başvuru Formu ve Taahhütnamesi
Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporu
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Ödeme Talep Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Tanıtım Desteği Başvuru Formu
(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Tanıtım Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Eşleştirme Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Eşleştirme Desteği Sonuç Raporu
Eşleştirme Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Eşleştirme Merkezi Başvuru Formu
Eşleştirme Merkezi Faaliyet Raporu
EŞMER Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesi

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Danışmanlık Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktIr)
Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu
Danışmanlık Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Eğitim Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Eğitim Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Kosgeb Eğitim Programı Başvuru Formu
Kosgeb Eğitim Programı Katılımcı Devam Listesi
Kosgeb Eğitim Programı Katılım Belgesi
Kosgeb Eğitim Programı Başarı Belgesi

Enerji Verimliliği Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Enerji Verimliliği Desteği Ödeme Talep Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Tasarım Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Tasarım Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Belgelendirme Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Belgelendirme Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Bağımsız Denetim Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Bağımsız Denetim Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
Gönüllü Uzmanlık Desteği Başvuru Formu
Gönüllü Uzmanlık Desteği Ödeme Talep Formu
Gönüllü Uzman Başvuru Formu
Gönüllü Uzmanlık Sonuç Raporu
Lojistik Destek Başvuru Formu
Lojistik Destek Ödeme Talep Formu
Tablo 1-Genel Destek Pr. Destek üst Limitleri Ve Oranları Tablosu
Tablo 2 - Başvuru Ve Ödeme Belgeleri Tablosu