Kooperatiflerin Denetimi ve Tabi Olacakları Finansal Raporlama Çerçevesinin Belirlenmesi

Kamu Gözetimi Kurumu (kgk.gov.tr)