Konkordato Talebine Eklenecek “Makul Güvence Veren Rapor” Örneği

Konkordato Talebine Eklenecek “Makul Güvence Veren Rapor” Örneğine İlişkin Kurul Kararı Yayımlanmak Üzere Resmî Gazete’ye Gönderilmiştir.
Bilindiği üzere, 19/12/2018 tarihinde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (Kanun) konkordato talebine eklenecek belgeleri düzenleyen 286’ncı maddesinde yapılan değişiklikle birlikte borçlular tarafından mahkemelere konkordato talebinde bulunulurken söz konusu talebe, Kurumumuzca yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenlenen ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşebileceğine ilişkin makul güvence veren denetim raporlarının eklenmesi zorunluluğu getirilmiştir.Kurulumuzun 14.02.2019 tarihli toplantısında, Kanun’un mezkur maddesine dayanılarak 30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak denetim sonucunda düzenlenecek denetim raporuna örnek teşkil etmesi amacıyla hazırlanan makul güvence veren denetim raporu örneğinin yayımlanmasına, Kanun'un 286'ncı maddesinin üçüncü fıkrası, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentleri ile 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 30’uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca oybirliği ile karar verilmiştir. Söz konusu Kurul Kararı yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İlgili Kurul Kararı ve Rapor Örneğine ulaşmak için tıklayınız.