KKS 1, BDS 210, BDS 220, BDS 240, BDS 250, BDS 260, BDS 450, BDS 500 Standartlarının güncellenmiş yeni versiyonları

KKS 1, BDS 210, BDS 220, BDS 240, BDS 250, BDS 260, BDS 450, BDS 500 Standartlarının güncellenmiş yeni versiyonlarının yayımlanmasına ilişkin Kurul Kararları, 6 Haziran 2018 tarihli ve 30443 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Muhasebeciler İçin Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESBA) tarafından geliştirilen Mevzuata Aykırılıklar güncellemesi kapsamında Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar’da değişiklik yapılmış ve söz konusu değişikliğin etkilerinin Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 250 aracılığıyla ilgili standartlara yansıtılması kapsamında; KKS 1, BDS 210, BDS 220, BDS 240, BDS 250, BDS 260, BDS 450 ve BDS 500 güncellenmiştir.Bu güncellemeler kapsamında;
  • 02/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler İçin Kalite Kontrol Standardı 1 (KKS 1) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:1,
  • 09/03/2017 tarihli ve 30002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması (BDS 210) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:47,
  • 07/12/2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol (BDS 220) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:56,
  • 16/12/2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları (BDS 240) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:58,
  • 10/12/2013 tarihli ve 28847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması (BDS 250) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:7,
  • 09/03/2017 tarihli ve 30002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim (BDS 260) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:48,
  • 13/12/2017 tarihli ve 30269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi (BDS 450) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:66,
  • 13/12/2017 tarihli ve 30269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Kanıtları (BDS 500) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:67,
yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca KKS 1, BDS 210, BDS 220, BDS 240, BDS 250, BDS260, BDS 450 ve BDS 500’ün güncellenmiş yeni versiyonlarının yayımlanmasına ilişkin Kurul Kararları da, 6 Haziran 2018 tarihli ve 30443 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili standartlara ulaşmak için tıklayınız.