KGK 2016 YILI İNCELEMELERİNE İLİŞKİN YILLIK İNCELEME RAPORU

2016 Yılı İnceleme Raporu Yayımlanmıştır
BASIN DUYURUSU
2016 YILI İNCELEMELERİNE İLİŞKİN YILLIK İNCELEME RAPORU YAYIMLANMIŞTIR
Bağımsız denetimde gerekli kalite ve güveni sağlamak amacıyla Kurumumuz tarafından bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler nezdinde 2016 yılında yapılan incelemeler tamamlanmış olup, yapılan incelemelerin sonuçları Yıllık İnceleme Raporuyla kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Söz konusu Raporda, 2016 yılında yapılan dosya incelemelerinin yanı sıra, 2014 ve 2015 yıllarında Kurumumuzca denetim kuruluşları tarafından oluşturulan kalite kontrol sistemlerinin yeterliliğini değerlendirmek amacıyla yapılan kalite kontrol incelemelerinin sonuçlarına da yer verilmiştir.2014 yılında tamamı KAYİK dahil denetim yetkisine sahip 63 denetim kuruluşu, 2015 yılında 26’sı KAYİK dahil denetim yetkisine sahip 48 denetim kuruluşu olmak üzere toplam 111 denetim kuruluşunun kalite kontrol sistemi incelenmiştir. Raporda, yapılan incelemeler sırasında kalite kontrol sisteminin unsurlarına ilişkin olarak en sık karşılaşılan 10 bulguya yer verilmiş olup, tespit edilen söz konusu bulgular çerçevesinde, denetim kuruluşlarının kalite kontrol sistemlerine yönelik iyileştirici tedbirler alması sağlanmıştır.2016 yılında 29’u dosya incelemeleri olmak üzere toplam 26 bağımsız denetim kuruluşu ve 6 bağımsız denetçi nezdinde inceleme yapılmıştır. Yapılan incelemelerde iç kontrol sisteminin anlaşılmasına, hile kaynaklı önemli yanlışlık risklerinin belirlenmesine ve değerlendirilmesine ve kalite kontrol sistemine yönelik bulgular en sık karşılaşılan ilk 3 bulgu olarak dikkat çekmektedir. Yapılan incelemelerde yaygın olarak karşılaşılan en önemli 10 bulguya ilişkin ayrıntılı analiz ve değerlendirmeler Yıllık İnceleme Raporunda yer almaktadır.Kurumumuz tarafından yapılan incelemelerde bağımsız denetimin sonucunu ve kalitesini etkileyen bulgular için bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilere bulguların mahiyetine bağlı olarak mevzuatta öngörülen uyarı, idari para cezası ve faaliyet izninin askıya alınması şeklinde idari yaptırımlar uygulanmıştır.Bağımsız denetim kuruluşları ve denetçilerin denetim faaliyetlerini, başta Yıllık İnceleme Raporunda yer alan bulgulara ilişkin düzenlemeler olmak üzere Kurumumuz tarafından yayımlanan standart ve düzenlemelere uygun olarak yürütme konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermesi gerekmektedir.Yıllık İnceleme Raporuna, http://kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/5192/Yillik-Inceleme-Raporlari adresinden ulaşılabilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.