İHS 4400 Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulandığı İşlerin Yayımlanması Hakkında Duyuru

İHS 4400 ÜZERİNDE MUTABIK KALINAN PROSEDÜRLERİN UYGULANDIĞI İŞLERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA DUYURU İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4400 Finansal Bilgilere İlişkin Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler, günümüz şartlarına ve finansal ve finansal olmayan bilgilerde yaşanan gelişmelere cevap verecek şekilde revize edilerek İHS 4400 Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulandığı İşler adıyla yeniden yayımlanmıştır. İHS 4400, temel olarak üzerinde mutabık kalınan prosedürlerin uygulanacağı bir işin üstlenilmesi durumunda denetçinin sorumluluklarını ve üzerinde mutabık kalınan prosedürlerin uygulandığı işe ilişkin raporun şekil ve içeriğini düzenlemektedir. Standartta yapılan başlıca değişiklikler aşağıda özetlenmektedir: • Finansal konuların yanı sıra finansal olmayan konular da Standardın kapsamına dâhil edilmiş, • Denetçinin bağımsızlık hükümlerine uymasına ilişkin durumlar daha açık hâle getirilmiş, • Denetçinin faydalandığı uzman çalışmasının kullanılmasına ilişkin yeni hükümler getirilmiş, • Üzerinde mutabık kalınan prosedürlerin uygulandığı işlere ilişkin rapor daha açık, farklı yorumlamalara neden olmayacak şekilde tutarlı bir dille ifade edilerek raporun kullanım amacı ve bulgular tanımlanmış ve • Diğer Standartlardaki terminolojiye uyum sağlanmıştır. Standart ekinde ise üzerinde mutabık kalınan prosedürlerin uygulandığı işe ilişkin sözleşme örneği ile üzerinde mutabık kalınan prosedürlerin uygulandığı işe ilişkin rapor örnekleri yer almaktadır. İHS 4400, 16/01/2023 tarih ve 32075 sayılı (1. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanmış olup Standart, 31/12/2022 tarihi ve sonrasında yürütülen üzerinde mutabık kalınan prosedürlerin uygulandığı işlerde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. İHS 4400 Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulandığı İşler’e ulaşmak için tıklayınız. Kamuoyuna duyurulur.