IFAC Küresel SMP Anketi: 2015 Sonuçları


IFAC Küresel SMP Anketi: 2015 Sonuçları

2015 IFAC Küresel SMP Anketi'nde, küçük ve orta büyüklükteki muhasebe firmalarındaki (SMP'ler) muhasebe meslek mensuplarının, karşı karşıya kaldıkları güçlükler, sundukları danışmanlık hizmetleri ve gerçekleşen 2015 yılı ve 2016 yılına ilişkin öngörülen gelirleri sorulmuştur. Ayrıca ankete katılanlara, karşılaştıkları çeşitli sorunların etkilerini, geçen yıldan bugüne gelirlerindeki değişimleri ve uluslararası faaliyetlerini öğrenmek amacıyla küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) kapsamındaki müşterileri hakkında sorular da sorulmuştur. Bu rapor, bölgesel olarak ve muhasebe firmasının büyüklüğüne göre genel durumun ve önemli olayların bir özeti mahiyetindedir.22 farklı dilde hazırlanan 2015 anketi 1 Ekim 2015 tarihinde açılmış ve 30 Kasım 2015 tarihinde kapanmıştır. Bu süre boyunca, 169 ülkeyi temsil eden ve 800.000'den fazla KOBİ müşterisine mesleki hizmetler sağlayan 6.725 katılımcı anketi tamamlamıştır. 2015 anketi IFAC'ın anket verilerinin analizi ve sonuçların derlenmesi ve raporlanmasında Dayton Üniversitesi'nden önde gelen araştırmacıları ile yakın çalışmalar içinde yürütülmüştür.IFAC anketin tercüme edilmesi ve teşvik edilmesinde değerli yardımlarını sunan çok sayıdaki IFAC üye kuruluşu ve bölgesel organizasyonlara teşekkürlerini sunar.2011 yılından beri yürütülmekte olan, IFAC Küresel SMP Anketi, SMP'lerin ve KOBİ müşterilerinin yüzleşiyor oldukları önemli trend ve gelişmeler hakkında dünya çapındaki SMP'lerin görüşlerini dile getirmeleri konusunda onlara sunulmuş bir fırsattır. Elde edilen sonuçlar, bu önemli sektörün karşı karşıya kaldığı zorluklar ve fırsatları daha iyi anlayabilmemiz için oldukça faydalıdır.
 Raporun Türkçe tercümesi için tıklayınız.....>>>
Raporun orijinali için tıklayınız.....>>>