Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına İlişkin Kurul Kararları 31 Aralık 2021 tarihli ve 31706 sayılı (5. Mükerrer) Resmî Gazetede Yayımlanmıştır

Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına İlişkin Kurul Kararları 31 Aralık 2021 tarihli ve 31706 sayılı (5. Mükerrer) Resmî Gazetede Yayımlanmıştır.
Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından ülkemizdeki faizsiz finans sektörünün gelişimine katkı sağlamak, söz konusu sektöre özgü finansal işlemlerin kalitesini ve bu işlemler hakkında farkındalığı artırmak amacıyla faizsiz finans alanında yayımlanan uluslararası standartların mevzuatımıza kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.Bu kapsamda, İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) tarafından yayımlanan Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının mevzuatımıza kazandırılması amacıyla Kurumumuz tarafından hazırlanan 1 adet Kavramsal Çerçeve, 1 adet Faizsiz Finans Muhasebe Rehberi ile 22 adet FFMS Resmî Gazetede yayımlanarak mevzuatımıza kazandırılmıştır.AAOIFI tarafından yayımlanan diğer Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının da mevzuatımıza kazandırılması amacıyla aşağıda sayılan 3 adet Faizsiz Finans Muhasebe Standardı 31 Aralık 2021 tarihli ve 31706 sayılı (5. Mükerrer) Resmî Gazetede yayımlanmıştır.        FFMS 32: İcâre        FFMS 36: Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının İlk Kez Uygulanması        FFMS 38: Vaat, Opsiyon ve KorunmaSöz konusu standartlar 1 Ocak 2022 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde ihtiyari olarak uygulanabilecektir. İşletmelerin yayımlanan tüm standartları erken uygulamasına izin verilmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına İlişkin Kurul Kararlarının yayımlandığı Resmî Gazete’ye ulaşmak için tıklayınız.Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına ulaşmak için tıklayınız.