Denetimi üstlenenler tarafından verilecek eğitim hizmetlerinden denetlenen şirket çalışanlarının faydalanması hk.

KAMU GÖZETİMİMUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU KURUL KARARI Karar No       : 75935942-050.01.04 – [06 / 238]                                                                                                                                                                Karar Tarihi: 13/12/2017Konusu          : Denetimi üstlenenler tarafından                          verilecek eğitim hizmetlerinden denetlenen  şirket çalışanlarının faydalanması hk.       Bilindiği üzere, denetim müşterilerine sunulacak güvence dışı hizmetlere ilişkin hususlar Etik Kuralların “Denetim Müşterilerine Güvence Dışı Hizmetlerin Sunulmasına İlişkin Hükümler” başlıklı bölümünde düzenlenmiş olmakla birlikte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 400 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (BDY) 22 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hükümler, denetimi üstlenenlerin denetimini yaptıkları şirketlere sunabileceği güvence dışı hizmetleri tasdik, vergi denetimi ve vergi danışmanlığı hizmetleri ile sınırlamıştır.      Ancak, TTK ve BDY’nin söz konusu hükümlerinde yer alan düzenlemelerinden, denetimi üstlenenlere getirilen bu sınırlamanın, münhasıran denetim müşterilerine özel olarak sunulacak güvence dışı hizmetleri nitelediği düşünüldüğünden, güvence dışı bir hizmet olan eğitim hizmetlerinin denetim müşterisine özel olarak değil de, genel katılıma açık olarak düzenlenmesi durumunda, bu hizmetten denetlenen şirket çalışanlarının da faydalanmasının bağımsızlık ilkesine aykırı bir durum oluşturmayacağı değerlendirilmektedir.     Bu doğrultuda, esas olarak denetim kuruluşları ve denetçilerin bilgi birikimlerinin paylaşımı anlamına gelen ve vergi hizmetlerine kıyasla kişisel menfaat, kendi kendini denetleme ve yakınlık tehditlerini oluşturma riski daha düşük olan eğitim hizmetlerinin;

kaydıyla, bu hizmetten denetlenen şirket çalışanlarının da faydalanmasının TTK’nın 400’üncü maddesi ile BDY’nin 22’nci maddesine aykırılık teşkil etmeyeceğine oybirliği ile karar verilmiştir.