Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Tanıtım Toplantıları Duyurusu

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Tanıtım Toplantıları Duyurusu
Kurumumuz tarafından hazırlanarak 29/7/2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı” ile ilgili olarak aşağıda belirtilen illerde ve karşılarında belirtilen tarihlerde tanıtım toplantıları düzenlenecektir*.
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Tanıtım Toplantıları Takvimi
İl               Tarih
1    Ankara                  15 Ağustos 2017
2    İstanbul-Avrupa    17 Ağustos 2017
3   Tekirdağ                 22 Ağustos 2017
4   Samsun                 22 Ağustos 2017
5   Eskişehir               23 Ağustos 2017
6   İzmir                      12 Eylül 2017
7   Bursa                    12 Eylül 2017
8   Manisa                  14 Eylül 2017
9   Balıkesir                14 Eylül 2017 
10 İstanbul-Asya        14 Eylül 2017
11 Konya                      3 Ekim 2017
12 Mersin                     3 Ekim 2017
13 Adana                     5 Ekim 2017
14 Antalya                    5 Ekim 2017
15 Kocaeli                  10 Ekim 2017
16 Denizli                   10 Ekim 2017
17 Sakarya                 11 Ekim 2017
18 Muğla                    12 Ekim 2017
19 Kahramanmaraş   16 Ekim 2017
20 Trabzon                16 Ekim 2017
21 Gaziantep             18 Ekim 2017
22 Malatya                 17 Ekim 2017
23 Hatay                    23 Ekim 2017
24 Kayseri                 26 Ekim 2017
25 Erzurum               26 Ekim 2017
 
“Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı” ile ilgili olarak yapılacak olan tanıtım toplantılarına ilişkin program aşağıda yer almaktadır*: 
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Tanıtım Toplantıları Programı
Saat                              Oturum Konusu
09.30 – 10.00               Açılış Konuşması
10.00 - 11.15
 • Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar
 • Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Yanlışlıklar
 • Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
 • Karşılıklar, Koşullu Yükümlülükler ve Koşullu Varlıklar
11.15 – 11.30                 Kahve Arası
11.30 – 12.30
 • Hasılat
 • Stoklar
 • Tarımsal Faaliyetler
 • Finansal Araçlar ve Özkaynaklar
 • Yabancı Para Çevrim İşlemleri
 • Kiralamalar
12.30 – 14.00                  Yemek Arası
14.00 – 15.30
 • İştirakler – Müşterek Girişimler
 • İş Birleşmeleri - Konsolidasyon
 • Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
 • Değer Düşüklüğü
 • Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
 • Geçiş Hükümleri
15.30 – 16.00                             Soru – Cevap
 *NOT: Tanıtım toplantılarının tarihinde ve yapılacak olan sunumlara ilişkin programda değişiklik olabilir. Değişiklik olması halinde yukarıdaki duyuruya işlenecektir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.