Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Webinar Eğitim Paketi

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Webinar Eğitim Paketi
Bilindiği üzere; Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), bağımsız denetime tâbi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmelerin uygulayacakları finansal raporlama çerçevesidir. BOBİ FRS, Kurumumuzca 2017 yılında yayımlanmış olup 2021 yılında güncellenmiştir. Günümüzde yaklaşık 4000 işletmenin kullandığı BOBİ FRS’ye farkındalığın artırılması amacıyla Muhasebe Standartları Dairesi Başkanlığı tarafından BOBİ FRS Webinar Eğitimleri düzenlenecektir. Eğitimler BOBİ FRS’nin hazırlanması aşamasında katkıları bulunan KGK Uzmanları tarafından verilecektir.

Eğitimlerin toplamda on üç (13) aşamada yapılması planlanmaktadır. Söz konusu webinar eğitimlerinin her biri için katılım sağlayan bağımsız denetçiler Sürekli Eğitim Tebliği kapsamında iki (2) kredi elde edebileceklerdir. Toplamda 26 kredi elde edilebilecektir.

Söz konusu eğitimlere ilişkin bilgiler her bir eğitimden yaklaşık bir (1) hafta önce duyurulacak olup, eğitimlere katılım kayıtları duyurularda belirtilen tarihlerden itibaren alınmaya başlanacaktır. Kayıtlar ilgili eğitim başlayana kadar alınmaya devam edecektir. Kayıt yaptırmayan kullanıcılar, eğitim esnasında eğitime katılım sağlayamayacak olup eğitim sona erdikten sonra Sürekli Eğitim Tebliği kapsamında kredi elde etmeksizin eğitimi izleyebileceklerdir.

Eğitime katılım sağlanması ve Sürekli Eğitim Tebliği kapsamında kredi elde edilebilmesi için her bir eğitim için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır.

Adım 1: KGK Etkinlik Yönetim Sistemi (EYS) üzerinden katılım sağlanacak eğitim listeden seçilerek, T.C. Kimlik Numarası, Ad ve Soyad bilgileri ile ilgili eğitime kayıt yapılır.

Adım 2: İlgili eğitim gün ve saatinde EYS üzerinden T.C. Kimlik Numarası, Ad ve Soyad bilgileri girilerek eğitim izlenir.

Adım 3: KGK web sitesinde E-HİZMETLER menüsünde bulunan Katılım Belgesi Sorgulama butonu ile erişilen uygulamaya, il bilgisi Ankara olacak şekilde ilgili eğitimin düzenlendiği tarih bilgisi seçilerek alınan Katılım Belgesi ile EYBİS üzerinden Sürekli Eğitim Bildirimi yapılır.

Yukarıdaki adımların gerçekleştirilmemesi durumunda Sürekli Eğitim Tebliği kapsamında kredi elde edilemez.

Eğitimlerle ilgili soru ve sorunlar için eys@kgk.gov.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

KGK Etkinlik Yönetim Sistemine buradan erişebilirsiniz.

BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (BOBİ FRS) WEBİNAR EĞİTİM PAKETİ

BÖLÜM BAŞLIĞI

KONUŞMACILAR

KAYIT BAŞLANGIÇ TARİHİ

EĞİTİM TARİHİ

BÖLÜM 1 KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE FİNANSAL TABLOLAR

BÖLÜM 2 NAKİT AKIŞ TABLOSU

Moderatör:

Mehmet ŞİRİN

 

Konuşmacılar:

Ela KAYA

Şeyda ADAK KIZILHAN

09 Haziran 2021

17:00

16 Haziran 2021

15:00

BÖLÜM 3 MUHASEBE POLİTİKALARI TAHMİNLER VE HATALAR

BÖLÜM 4 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Moderatör:

Ali Utku DOĞANOĞLU

 

Konuşmacılar:

Şeyda ADAK KIZILHAN

Hatice Sevde OCAK

Programdan önce açıklanacaktır.

Programdan önce açıklanacaktır.

BÖLÜM 5 HASILAT

Koordinatör:

Emre ŞENTÜRK

Programdan önce açıklanacaktır.

Programdan önce açıklanacaktır.

BÖLÜM 6 STOKLAR

BÖLÜM 7 TARIMSAL FAALİYETLER

BÖLÜM 8 MADEN KAYNAKLARININ ARANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Koordinatör:

Samet ARSLAN

Programdan önce açıklanacaktır.

Programdan önce açıklanacaktır.

BÖLÜM 9 FİNANSAL ARAÇLAR VE ÖZKAYNAKLAR

Koordinatör:

Ali Utku DOĞANOĞLU

Programdan önce açıklanacaktır.

Programdan önce açıklanacaktır.

BÖLÜM 10 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR

BÖLÜM 11 MÜŞTEREK GİRİŞİMLERDEKİ YATIRIMLAR       

Koordinatör:

Tarık BÖLÜKBAŞ

Programdan önce açıklanacaktır.

Programdan önce açıklanacaktır.

BÖLÜM 12 MADDİ DURAN VARLIKLAR

BÖLÜM 13 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER      

BÖLÜM 14 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Koordinatör:

Ercan AVUL

Programdan önce açıklanacaktır.

Programdan önce açıklanacaktır.

BÖLÜM 15 KİRALAMALAR

BÖLÜM 16 DEVLET TEŞVİKLERİ

Koordinatör:

Sevgi KILIÇ ER

Programdan önce açıklanacaktır.

Programdan önce açıklanacaktır.

BÖLÜM 17 BORÇLANMA MALİYETLERİ

BÖLÜM 20 YABANCI PARA ÇEVRİM İŞLEMLERİ                     

Koordinatör:

Samet ARSLAN

Programdan önce açıklanacaktır.

Programdan önce açıklanacaktır.

BÖLÜM 18 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ

BÖLÜM 19 KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER VE ŞARTA BAĞLI VARLIKLAR

Koordinatör:

Sevgi KILIÇ ER

Programdan önce açıklanacaktır.

Programdan önce açıklanacaktır.

BÖLÜM 21 İŞ BİRLEŞMELERİ

BÖLÜM 22 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Koordinatör:

Ela KAYA

Programdan önce açıklanacaktır.

Programdan önce açıklanacaktır.

BÖLÜM 23 GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

BÖLÜM 24 ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA

Koordinatör:

Ercan AVUL

Programdan önce açıklanacaktır.

Programdan önce açıklanacaktır.

BÖLÜM 25 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

BÖLÜM 26 DİPNOTLAR

BÖLÜM 27 GEÇİŞ HÜKÜMLERİ

Koordinatör:

Ali Utku DOĞANOĞLU

Programdan önce açıklanacaktır.

Programdan önce açıklanacaktır.