BDS 600'ün güncellenen yeni versiyonu

BDS 600'ün güncellenen yeni versiyonu Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
20/2/2014 tarihli ve 28919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan BDS 600 "Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil)" 26/04/2018 tarihli ve 30403(M) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.BDS 600 "Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil)"in yayımlanmasına ilişkin 19/04/2018 tarihli ve 75935942-050.01.01-[01/32] sayılı Kurul Kararı 26/04/2018 tarihli ve 30403(M) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.