Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Aralık 2022 yeni ölçütler

https://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/Mevzuat/Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1%20Kararlar%C4%...