Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar’a İlişkin Kurul Kararı 16/2/2019 tarihli ve 30688 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanmıştır
Bilindiği üzere, 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (Karar) 26/5/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözü edilen Kararla birlikte 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar yürürlükten kaldırılmıştır. Bununla birlikte 2018/11597 sayılı Karar’ın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek amacıyla Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar hazırlanmıştır.Kurulumuzun 14.02.2019 tarihli toplantısında, Karar’ın uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemek üzere hazırlanmış olan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar’ın yayımlanmasına, Kararın 5’inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca oybirliği ile karar verilmiştir. Söz konusu Kurul Kararı 16.02.2019 tarihli ve 30688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İlgili Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar’a ulaşmak için tıklayınız.