ANONİM ŞİRKETLERDE VE YAPI KOOPERATİFLERİNDE SÖZLEŞMELİ AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLUĞU

ANONİM ŞİRKETLERDE VE YAPI KOOPERATİFLERİNDE SÖZLEŞMELİ AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLUĞU Değerli Üyemiz 09/06/2016 Anonim şirketlerde ve yapı kooperatiflerinde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile getirilen bir zorunluluktur. Avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, Esas Sermaye miktarı 250 bin TL ve üzerinde olan ANONİM ŞİRKETLER ve üye sayısı 100 veya daha fazla olan YAPI KOOPERATİFLERİ sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadırlar. Esas sermaye miktarı 250 bin TL’nin altında kalan anonim şirketler, limited, adi veya hisseli komandit, kolektif gibi sermaye ve şahız şirketleri ile 100 üyeden az yapı kooperatifi ile diğer kooperatifler için ise sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. Yukarıda belirtilen hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir. (2016 yılı için 1.647 x2 =3.294.-TL) Kanunda belirtilen koşullara sahip Anonim Şirket ve 100 ve daha fazla üyeli Yapı Kooperatifi müşterisi bulunan üyelerimizin şirket yetkililerini ve kooperatif yöneticilerini uyararak kurumlarına hizmet verecek Avukat bulundurma zorunluluğunun yerin getirilmesinin sağlanması gerekir. Bilgilerinize rica ederim. Saygılarımla, Yücel Akdemir Başkan