20.06.2017 Tarihli Sorumlu Denetçi Yetkilendirmesi ve Onayına İlişkin Duyuruya Ek Olarak Sorumlu Denetçi Görevlendirmelerinde Dikkat Edilecek Hususlar

20.06.2017 Tarihli Sorumlu Denetçi Yetkilendirmesi ve Onayına İlişkin Duyuruya Ek Olarak Sorumlu Denetçi Görevlendirmelerinde Dikkat Edilecek Hususlar
        Sorumlu denetçi görevlendirmelerine ilişkin olarak Kurumumuz tarafından 20.06.2017 tarihinde yapılan “Sorumlu Denetçi Yetkilendirmesi ve Onayına İlişkin Duyuru” ya ek olarak aşağıdaki duyurunun yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.          Bağımsız Denetim Yönetmeliği (Yönetmelik)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde sorumlu denetçi; bağımsız denetim kuruluşu tarafından, belirli bir bağımsız denetim faaliyetinin yürütülmesinden sorumlu tutulan ve bu denetime ait raporun bağımsız denetim kuruluşu adına imzalanmasına yetkili kılınan bağımsız denetçi olarak tanımlanmıştır.           Yönetmeliğin "Sorumlu denetçi olabilme şartları" başlıklı 28 inci maddesinde de; sorumlu denetçilerin, denetim kuruluşunun yönetim organı tarafından belirli şartları sağlayan denetçiler arasından, Kurumun onayı alınmak suretiyle görevlendirileceği belirtilmiştir.       Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemelere aykırı hareket edilmesi halinde idari para cezası uygulanacağı, 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde ise; 28 inci madde uyarınca görevlendirilmesi uygun görülenler dışında sorumlu denetçi görevlendirilmesinin uyarı yaptırımı gerektirdiği belirtilmiştir.           Bu çerçevede bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılacak sorumlu denetçi görevlendirmelerinde;· Denetçilerin Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olmaları,· Sorumlu denetçi olabilme şartlarını haiz denetçiler için Kurumumuzdan onay talep edilmesi,· Sorumlu denetçi olabilme şartlarını haiz olsa dahi Kurumumuz onayı alınmadan ilgili kişinin sorumlu denetçi olarak denetim faaliyetinde görevlendirilmemesi,· Sorumlu denetçilerin yürütecekleri denetim faaliyetleri ile yetki alanlarının uyumlu olması,· Kurumumuzun 20.06.2017 tarihli duyurusunda da belirtildiği üzere;
Sorumlu denetçiliğin kişiye verilmiş bir unvandan ziyade denetim kuruluşu tarafından verilen bir temsil yetkisi olduğu, bu sebeple sorumlu denetçinin ilgili kuruluştan ayrılması ile bu görevin sona erdiği, bir kuruluşta sorumlu denetçi olarak görev yapmış bir denetçinin başka bir kuruluşta sorumlu denetçi olarak görevlendirilebilmesi için Yönetmeliğin 28’inci maddesindeki sürecin yeniden işletilmesi gerektiği,
 hususlarına dikkat edilmelidir.
                     Bağımsız denetim kuruluşlarına önemle duyurulur.